ANKRAJ

Günümüzde yeni yapılarda alt bodrum katlar için binanın zemini kazılarak daha derine inilmektedir. Bu kazım aşamasında bir çok sorun ortaya çıkmaktadır. Kazılan zeminin yan duvarları en büyük sorunlardan biridir. Bu duvarların kazım alanına devrilmemesi için değişik önlemler alınır. Eğer binanın oturacak zemininin çevresi geniş ise bu zeminin çevresi yamaç olacak şekilde kazılabilir. Fakat geniş değilse bu duvarın göçmemesi için duvarın önüne yeni ve sağlam bir duvar daha örmek gerekir. Bu yeni duvarın sağlam olması için toprak olan duvarın içine demir kazıklar çakılarak yeni duvar bu kazıklara tutturulur, bu işleme ankraj denilir.  Ankraj günümüzde çok sık bir şekilde uygulanmaktadır. İstanbul gibi büyük şehirlerde yapıların birbirine çok yakın olması nedeniyle ankraj müteahhitler için bir nevi kurtarıcı görevini görmektedir.