Fore Kazık

"Fore Kazık" veya bir diğer adı ile "Yerinde Dökme Betonarme Kazık", depremlerden sonra adını sık sık duymaya başladığımız bir uygulamadır. Çapları  65 cm’den başlayıp 150 cm’ye kadar çıkabilen Fore Kazıklar, taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde bina yükünü sağlam bir zeminde taşıtmak için kullanılır. Bu kazıklar sondaj kazıkları olup yöntemleri yapılan sahanın durumu, zemin yapısı, kazığın çapı ve derinliğine bağlıdır.

Zemin Şartları ve Uygulama
Fore kazık yapımında dikkat edilmesi gereken, ihtiyaç ve zemin koşullarına göre proje oluşturmak ve standartlarda belirtildiği şekilde uygulamaktır. Delgi esnasında zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve ekipman kapasitesine bağlı olarak kılıf borusu veya bentonit (bir çeşit kaya) çamuru kullanılabilir. Yapım esnasında başlıca kalite kontrol ve ölçüm cihazları kullanılmalıdır. Özel ölçüm cihazları, fore kazık uygulamasına göre özel olarak geliştirilmiştir. Yapılan düşeylik ve derinlik çap kontrolü kriterlere göre donatının konumlandırılması ve dökülecek olan beton hacmi hesaplanır. Bütün yapılan hesaplar sonrasında ise süreklilik ve yükleme deneyleri yapılmaktadır. Fore kazık ayrıntılı olarak bakıldığında derin temel uygulamaları, geçirimsizlik perdesi uygulamaları, şev stabilitesi problemleri ve iksa uygulamalarında tercih edilir.