ZEMİN ÇİVİSİ

 

Zemin çivisi ve kaya bulonu bir pasif ankraj uygulaması olup, bu uygulamalar, kazı yüzeylerinin tutulması veya şev stabilitesinin sağlanması amacıyla oluşturulan duvar niteliğindeki yapılarda kullanılırlar. Zemin çivilerine ön germe uygulanmaz, dolayısıyla şev hareketi olmadığı sürece çivilere herhangi bir yük gelmemektedir. Zemin çivilerinin nihai taşıma kapasiteleri hesaplanırken ve uygulanırken emniyetli ve efektif sonuçlar alınması için aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

■ Zemin çivilerinin toprak veya kaya ile aderansı,

■ Yatak tabanının durumu ve zemin çivisinin çevreleyen toprağın/kayanın nitelikleri,

■ Zemin çivisine etkiyen üst tabaka gerilmesi,

■ Zemin çivisi ebatları,

■ Enjeksiyon basıncı ve enjeksiyon miktarı,

■ Zemindeki suyun durumu, deşarjı,